4DKL

De vragenlijst 4DKL betreft verschillende klachten en verschijnselen die u mogelijk heeft. Het gaat steeds om klachten en verschijnselen die u de afgelopen week (de afgelopen 7 dagen met vandaag erbij) hebt ervaren. Klachten die u daarvoor wel had, maar de afgelopen week niet meer, tellen niet mee.

Wilt u per klacht aangeven hoe vaak u dit in de afgelopen week bij uzelf hebt opgemerkt, door de keuze te selecteren die staat voor het meest passende antwoord.

Aan het eind van de vragenlijst kunt u een e-mailadres opgeven. Op dit e-mailadres ontvangt u een ontvangstbevestiging en het is tegelijkertijd voor ons de referentie naar degene die de vragenlijst heeft ingevuld.