Burn-out Assessment Tool

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u zich voelt.

Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best passende antwoord aan te kruisen.

Aan het eind van de vragenlijst kunt u een e-mailadres opgeven. Op dit e-mailadres ontvangt u een ontvangstbevestiging en het is tegelijkertijd voor ons de referentie naar degene die de vragenlijst heeft ingevuld.